ติดต่อมูลนิธิ

อีเมล

โปรดติดต่อเราโดยตรงโดยใช้แบบฟอร์มนี้ หากคุณต้องการร่วมมือ หรือ มีข้อเสนอแนะใดๆ:

ไปรษณีย์

คุณสามารถส่งจดหมายถึงเราหรือเยี่ยมชมเราได้ที่:
มูลนิธิ อัปปมาทะ
ซอยสุขุมวิท ๖๑ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์

คุณยังสามารถโทรหาเราได้ที่:
+๖๖ ๖๐๐ ๐๓ ๕๐๕๐

ค้นหาเกี่ยวกับมูลนิธิ

คุณสามารถยืนยันเราผ่านทาง:
ทะเบียนเลขที่ กท ๓๓๘๕
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย